Aston Villa Supporters Club Norway

Aston Villa Supporters Club Norway er en landsomfattende uavhengig forening for supportere av Aston Villa Football Club. Klubben skal holde medlemmene informert om det som foregår i Aston Villa Football Club og fremme deres interesser overfor denne, utvikle et internasjonalt samarbeid med organisasjoner i andre land for å fremme felles interesser, samt arbeide for å fremme medlemmenes sosiale og faglige interesser overfor norske aktører der dette synes naturlig.

Klubben ble formelt sett etablert som den offisielle supporterklubben i Norge gjennom Aston Villa 09.08.02; uoffisielt ble vi etablert i mai 2002.

Styret består av fire medlemmer.

AVSC Norways primære plattform vil være Internett, men vi vil også sende ut informasjon per post.

Supporterklubben er registrert i Brønnøysundregistrene ved Enhetsregisteret.