Bli medlem av supporterklubben i dag og få tilgang til hele villans.no.

Medlemskapet koster kr. 250,- per år.

Medlemskontigent

I henhold til klubbens vedtekter skal medlemmene i klubben betale en kontingent for dekning av utgifter/kostnader. Kontingenten for sesongen 2022/2023 er kr. 250,-. Dette beløpet gjelder uansett når i sesongen du måtte melde deg inn i klubben. Enten om det er i begynnelsen, eller slutten av sesongen.

OBS: Vi sender ikke ut faktura per e-post lenger!

Vi har tatt i bruk Paypals abonnementstjeneste for betaling av medlemskontigent. Det fungerer slik at du setter opp en betalingsavtale hos Paypal og du vil automatisk bli trukket for medlemskontigenten hvert år, så lenge du er medlem.

Trykk på "Meld deg inn"-knappen over for å gå til registrering og betaling av medlemskontigenten.