Medlemskap

MEDLEMSVILKLÅR FOR AVSC NORWAY

1) Hvem som helst kan bli medlem i foreningen.

2) Medlemskontingenten fastsettes av styret og alle som betaler denne blir medlem ut inneværende sesong.

3) Foreningen vil kontakte deg før medlemskapet utgår og tilby fornyelse av medlemskapet for neste sesong.

4) Dersom medlemskapet ikke blir fornyet innen angitt frist vil medlemmet bil utestengt fra foreningen og vil herunder miste tilgang til foreningens hjemmeside. Medlemskapet vil imidlertid kunne fornyes når som helst etter dette tidspunktet.

5) Et medlem kan når som helst melde seg ut av foreningen, men det gis ikke refusjon av innbetalt medlemskontingent.

6) Medlemmet skal holde sin kontaktinformasjon på foreningens hjemmeside oppdatert til en hver tid.

7) Et medlem kan ekskluderes fra foreningen, eventuelt utestenges fra foreningens hjemmesider, ved styrevedtak dersom styret finner at medlemmets opptreden er i strid med foreningens vedtekter og verdier.